WYDARZENIA
29.10.2014
Szpital Żeromskiego leczy pacjentów już od 60 lat

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Z tej okazji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się konferencja "Rola Szpitala miejskiego - wczoraj, dziś i jutro. 60 letnie doświadczenia funkcjonowania w różnych systemach".

W programie jubileuszowego spotkania znalazły się: wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie medali, odznaczeń i listów gratulacyjnych, a także prezentacje multimedialne, przedstawienie osiągnięć oddziałów: dermatologii, urologii dziecięcej, ortopedii oraz okulistyki.

Przypomnijmy; w 1951 r. podjęto decyzję o budowie Szpitala i była to jedna z pierwszych szpitalnych inwestycji powojennych w Polsce. Autorem projektu architektonicznego był inż. Tadeusz Ptaszycki. Lokalizacja Szpitala na obrzeżach Nowej Huty, z wolną od wysokiej zabudowy okolicą, stwarzała możliwość odizolowania placówki od komunikacji miejskiej, ruchu ulicznego i hałasu. Pawilonowy system zabudowy umożliwił etapowe oddawanie do użytku nowych oddziałów. Miało to duże znaczenie ze względu na konieczność zapewnienia opieki szpitalnej mieszkańcom powstającej Dzielnicy Nowa Huta zatrudnionym głównie w kombinacie metalurgicznym. Obecnie jeden z największych krakowskich szpitali świadczy usługi zdrowotne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, dzielnicy Nowa Huta, ale i dla mieszkańców okolicznych gmin.

W Szpitalu jest 599 łóżek, w 2013 r. przyjęto w nim 136 tys. 822 pacjentów. Szpital realizuje świadczenia medyczne w 22 oddziałach oraz w 15 poradniach. W 2013 r. na Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjętych zostało 42630 osób. Od początku funkcjonowania Szpitala do grudnia 2013 r. hospitalizowano 1 530 127 pacjentów i urodziło się ponad 169 528 tysięcy dzieci. Liczba leczonych pacjentów, wg stanu na III kw. 2014 r. wynosi 51 603 osób (z noworodkami). .

Szpital zatrudnia 869 osób. Restrukturyzacja trwa odkąd przejęty został przez miasto, czyli od 1999 r. W tym czasie liczba łóżek zmniejszyła się z 715 do 599, a zatrudnienie z 1544 osób do 1066 osób. 1 mln 846 tys. 413 zł długu za 2013 r. to najniższy ujemny wynik finansowy szpitala od lat. Plan na koniec 2014 r. zakłada dodatni wynik finansowy w wysokości 73 900 zł.

Całkowita wartość środków finansowych z budżetu miasta Krakowa przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Szpitalu w latach 1999-2014 wyniosła 53 913 532 zł.W ramach realizacji zadań Szpital zakupił specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oraz przeprowadził modernizację: Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Bloków Operacyjnych, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Oddziału Urologii, Oddziału Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Dermatologii, Oddziału Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowego, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Neurologii - Pododdziału Udarowego, Oddziału Okulistycznego. W tym roku, w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Miasta Krakowa przebudowywany jest Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej na kwotę ok. 5 mln zł. Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych Szpital dokonał zakupu, m.in. tomografu komputerowego oraz cyfrowego aparatu RTG za kwotę ponad 3 mln zł.

W latach 2008 - 2011 Szpital realizował zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowite nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły: 6 262 409, 31 zł; w tym środki z budżetu Miasta Krakowa na wkład własny i koszty niekwalifikowane: 1 239 908, 53 zł, środki UE: 4 990 967 35 zł, oraz środki własne Szpitala: 31 533, 43 zł.

za UMK

wstecz
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Treść komentarza
Twój podpis
Kod antyspamowy
               Nowy Kraków - Niezależny Portal Informacyjny