METRO  
21.03.2017
Są pieniądze na plan budowy metra w Krakowie
Rząd pozytywnie zaopiniował wniosek władz Krakowa o dofinansowanie w kwocie 5 milionów złotych studium wykonalności dla metra w podwawelskim grodzie.   czytaj całość  >>
01.02.2017
Wniosek o dofinansowanie studium wykonalności metra
Władze Krakowa złożyły oficjalny wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej tak zwanego studium wykonalności dla budowy metra, które ma połączyć zachodnią część miasta (Bronowice) ze wschodnią (Nowa Huta) i przebiegać przez centrum podwawelskiego grodu.   czytaj całość  >>
03.02.2016
Czy w Krakowie jednak powstanie metro?
Za jego budową opowiedzieli się kilkanaście miesięcy temu mieszkańcy podwawelskiego grodu w referendum, podczas którego sprzeciwili się organizacji w Małopolsce zimowych igrzysk olimpijskich, ale poparli także - oprócz metra - rozwój miejskiego monitoringu i budowę ścieżek rowerowych.   czytaj całość  >>
09.03.2015
Bez metra Kraków się udusi!
Na Politechnice Krakowskiej odbyła się druga konferencja pn. Problemy Podziemnej Komunikacji Miejskiej w Krakowie. I tak jak konferencję pierwszą zorganizowaną w roku 2002 zdominowały rozważania dotyczące możliwości wprowadzenia w Krakowie komunikacji podziemnej, poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy metro w Krakowie jest potrzebne i czy powinno się go budować, tak konferencja druga miała rozważać te problemy z innej perspektywy. Wprowadzenie linii metra jest bowiem już częścią uchwalonego w lipcu 2014 roku przez Radę Mista Krakowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ciężar dyskusji przeniesiony został więc na kwestie, jaki rodzaj komunikacji podziemnej jest Krakowowi potrzebny.   czytaj całość  >>
22.09.2014
Kraków spóźnił się z planami dla metra
Gdyby władze Krakowa 10 lat temu zaczęły przygotowania, to dziś mielibyśmy gotową pierwszą linię metra, na lata 2007-2013 można było bowiem na ten cel zdobyć duże pieniądze unijne - taki pogląd w wywiadzie dla Dziennika Polskiego wyraził prof. Krzysztof Stypuła z Politechniki Krakowskiej. Jego zdaniem decyzje w sprawie metra wymagają rozmów z naukowcami i mieszkańcami. Do tej pory odbyło się kilka debat, głównie z inicjatywy Kazimierza Barczyka, przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego, który jest orędownikiem przyszłościowych rozwiązań komunikacyjnych.   czytaj całość  >>
14.05.2014
Argumenty za budową metra w Krakowie
Problemów komunikacyjnych w centrum Krakowa nie da się rozwiązać sensownie na powierzchni, a dalsze administracyjne ograniczanie komunikacji indywidualnej jest "drogą do nikąd" - to główny wniosek konferencji pt. "Metro w Krakowie", zorganizowanej 13 maja 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.   czytaj całość  >>
11.05.2014
Nowoczesny system komunikacji nie jest możliwy bez metra
Transport publiczny w Krakowie wymaga radykalnej poprawy. Zasadny jest zatem postulat budowy w Krakowie metra jako sprawdzonego niemal we wszystkich zabytkowych metropoliach świata środka transportu poprawiającego jakość podróżowania mieszkańców i turystów - stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zasadności budowy metra w Krakowie.   czytaj całość  >>
wszystkich: 7 na stronach: 1
najnowsze              Nowy Kraków - Niezależny Portal Informacyjny