CO GDZIE KIEDY
11.05.2010   
Lotnicze dziedzictwo Małopolski - 100-lecie lotnictwa w Krakowie i w Małopolsce, otwarcie wystawy

Lotnicze dziedzictwo Małopolski jest obecne w codziennym życiu Krakowa i regionu. Funkcjonują bowiem lotniska komunikacyjne i wojskowe w Krakowie-Balicach, lotniska aeroklubowe w Pobiedniku Wielkim, Nowym Targu i Łososinie Dolnej k. Nowego Sącza, a także liczne lądowiska dla śmigłowców Policji, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz śmigłowców firm prywatnych.

Od 18 kwietnia 2006 roku przy Muzeum Lotnictwa Polskiego funkcjonuje zarejestrowane lądowisko samolotowe i śmigłowcowe. Miejsca związane z dziedzictwem można zwiedzać na małopolskim Szlaku Historii Lotnictwa, są to m.in.: pola wzlotów, budowle lotnicze, miejsca walk i katastrof, cmentarze, ekspozycje i muzea. W Krakowie blisko 35 miejsc upamiętnia historię polskich skrzydeł, a także ludzi i wydarzenia z dziejów lotnictwa światowego.

Muzeum - wyjątkowa instytucja tego rodzaju w kraju - opiekuje się lotniczym dziedzictwem (880 eksponatów na 33 ha zabytkowego terenu), ale zarazem uczestniczy w tworzeniu przyszłości lotnictwa. Świadczy o tym m.in. nowy Gmach Główny Muzeum z salami edukacyjną i ekspozycyjną, konferencyjną oraz biblioteką, kinem edukacyjnym oraz kawiarenką internetową. Obiekt będzie oddany publiczności we wrześniu 2010 roku. Popularyzacji lotnictwa sprzyja Małopolski Piknik Lotniczy organizowany przez Muzeum każdego roku w czerwcu dla około 50 tys. publiczności z udziałem ponad 100 statków powietrznych.

Organizator Wystawy:
Muzeum Lotnictwa Polskiego - instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Patronat Honorowy:
Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji Andrzej Rokita

Partnerzy Projektu:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Politechnika Krakowska Wydział Architektury
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Sękowa

Patronat medialny:
TVN, Radio Kraków, Gazeta Krakowska, Magiczny Kraków

Przygotowanie merytoryczne wystawy:

Mateusz Drożdż, Artur Jachna, dr Krzysztof Mroczkowski, Dariusz Rutkowski,
dr inż. Krzysztof Wielgus, Andrzej Zaręba, Tomasz Krzaczyński (Z-ca Dyrektora Muzeum)

www.muzeumlotnictwa.pl

Miejsca prezentacji wystawy:

Kraków, dolny poziom Ronda Mogilskiego, 11 maja 2010 r. - 11 czerwca 2010 r.

Kraków, dziedziniec Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 14 czerwca 2010 r. - 15 lipca 2010 r.

Ochotnica Górna, SP im. M. Konopnickiej, 14 sierpnia 2010 r. - 12 września 2010 r.

Sękowa, Urząd Gminy, 15 września 2010 r. - 10 października 2010 r.

Otwarcie wystawy na terenie Ronda Mogilskiego w Krakowie - 11 maja 2010 r. o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Promocji Muzeum Lotnictwa Polskiego
Tomasz Krzaczyński

wstecz              Nowy Kraków - Niezależny Portal Informacyjny